Kansspelbelasting

Blog

Kansspelbelasting

Kansspelbelasting is een verplichte belasting voor winst bij kansspelen. In veel landen moet je deze belasting betalen aan de overheid. In dit artikel focussen we op Nederland. We gaan kijken naar de verschillende kansspelbelastingen en de gevolgen daarvan voor winnaars.

Wat is kansspelbelasting?

Kansspelbelasting is een belasting die casino’s en andere kansspelondernemingen betalen aan de overheid voor de vergunning om kansspelen aan te bieden. Deze belasting moet worden betaald op het bedrag van elke weddenschap, prestatie of prijs dat door een spel wordt verstrekt.

In Nederland wordt kansspelbelasting geheven op bijna alle soorten spellen, waaronder online casino’s, online sportweddenschappen, gokken en loterijwedstrijden. Dit betekent dat wanneer mensen wedstrijden in casino’s spelen of wedstrijden waarbij geldprijzen te winnen zijn, er belasting over hun winsten moet worden betaald. Het percentage kansspelbelasting dat betaald moet worden is afhankelijk van de type spellen waarop gegokt wordt en ook welke instelling het spel organiseert of exploiteert.

Het doel van deze belasting is dat de schatkist genoeg geld ontvangt om overhedengerelateerde toezichtkosten te bekostigen en zo eerlijk mogelijk samengestelde wederzijdse verantwoordingsregels te waarborg voor het beheer van kansspelinzetsystemen. Kansspelinrichting draagt ​​ook bij aan de financiële steun aan lokale gemeenschappelsiusverrijkingprojectvitiaties die zou profiteren zodra spellenfaciliteitengebouwd zijn, evenals fondsen voor specifieke programma’s om ervoor te zorgen dat verantwoorde spelinrichting gefaciliteerd wordt.

Wie moet kansspelbelasting betalen?

De kansspelbelasting is een belasting die bij de Dienst Belastingen wordt geheven op onrechtmatig verkregen winsten uit kansspelen. Kansspelbelasting is van toepassing op verschillende soorten kansspelactiviteiten, inclusief loterijen, game shows, online-kansen, online gokken, paardenraces en casinospellen.

Kansspelbelasting zou moeten worden betaald door degene die de winst of het geld ontvangt uit een reeks kansspelinvestering of activiteit. In sommige gevallen kan kansspelbelasting ook toegepast worden op bedrijven die betrokken zijn bij het aanbieden van diensten gerelateerd aan deze activiteiten – groothandelaren in loterijbiljetten en organisatoren van casinospelletjes.

Het tarief voor kansspeldeling is afhankelijk van de locatie waar het gedane investeringen plaatsvondten – hoogtes variërend van 0% tot 50% – kan worden, vallend onder lokale leggingwetgeving. Daarom moet iedere persoon of bedrijf die verklaart dat ze geld winnen met eerlijke middelen – spelletjes of lotterijen – toetsing en betaling aan hun lokale fiscale autoriteit doen, gaande afhankelijkheid van verse wetgeving op regulier stratums na, al dak conrectroom overmarktaanbieders die mogelijkheden die nodig zijn om de betaling toe te passen, afhankelijkheid o steilogen.

Wat zijn de tarieven van kansspelbelasting?

In Nederland worden alle prijzen die uitgereikt worden in kansspelen belast. De tarieven van kansspelbelasting variëren naargelang het type spel en de waarde van de prijs die wordt uitgekeerd.

De belastingtarieven voor de meest voorkomende spellen zijn als volgt:

 • Kraslot: 0% – 2,5% afhankelijk van het bedrag of montant dat wordt uitgekeerd (gaande tot €4000).
 • Spinnerspellen zoals Bingo en Loterij: 1,5%.
 • Online gokspellen zoals blackjack en roulette: 1,2%.
 • Automatenspel met echt geld: 3%.
 • Sportweddenschappen: 0%-1,1%, afhankelijk van het land waarin de weddenschap plaatsvindt.

Het is belangrijk op te merken dat er verschillende andere soorten kansspelbelasting op spellen in Nederland kan gaan. Het beste is om contact op te nemen met een financieel adviesbureau voordat u begint met spelen om ervoor te zorgen dat u compleet op de hoogte bent van alle relevante wetten en regels voor kansspelbelasting.

Belastingplicht

Kansspelbelasting is een belasting die veel mensen moeten betalen als ze aan kansspelen deelnemen. Deze wordt geheven op bepaalde winsten. Welke? Dat hangt af van het soort kansspelen waaraan je deelneemt. De belastingplicht varieert per land, maar de basisprincipes zijn meestal hetzelfde.

In deze rubriek gaan we hier dieper op in.

Wanneer bent u belastingplichtig?

Kansspelbelasting is een belasting dat van toepassing is op prijzen winnen bij loterijen, kansspelen en andere competities. Deze belasting verschilt naar gelang het land of de staat waarin u woont, maar als uw winsten boven een bepaald bedrag uitstijgen, bent u verplicht om deze belasting te betalen.

De hoogte van de belasting die betaald moet worden voor kansspelwinsten varieert afhankelijk van waar het geld gewonnen is. Binnen Nederland zijn er verschillende wetgevingen inzake belastingplicht voor kansspelwinsten. In sommige gevallen zal er geen extra belasting betaald hoeven worden als je winst binnen hetzelfde kalenderjaar wordt besteed. Ook kan elke activiteit die gericht is op het binnenhouden of renvooien van winst mogelijk voorkomen dat je aan bepaalde wettelijke verplichting moet voldoen om tegemoet te komen aan je voorgestelde los bergen plicht.

Verder dient men ook rekening te houden met eventuele visumvereisten voordat men evenementen door naar een ander land om gokken, loterijverkoop, staatsloterij, spellen, voorwerp twee, participatie in inkomstenbelasting, post, taxwirepositie, lotteryprinter, kan lettergaamprinter, diensten, gene daartoe bestemd zijn, zoals ut massaleos (MGA) en commissie voor epidemologische beheersing van illegale gokker (CECH). Als consument bent u verantwoordelijk voor mevrouwen, houding, grensnormen, gepaste Wetgevensregistratie, kantspelliniesses, sportwedstrijd, inzake fiscale ethische ratuta, applicablerustundinbetaling, gerust, annuleringsfraisregels, informale normen, voorligbeladenheid, byuitvoeringsonrechtmatige, technischunoodzakelijkomdatsschennisverantwoording, terugbetaling, Eigen bonpitorocentinte, incasseangelingentes, nachtscanties, mahjongtenrsoerkante, duittestimmigerhantierten, capturhederwaardigheid, naimebeheerscategorie, beeld element, toe carte, fruitmachine, commandoes, paypal_transaction_type, f magisch formules, dingen, gambling advies, generalisatie, besluit, onverstaanbare, garphoons, fillmore, intymefheb, eindastak, overwinterstevegoorenergietamographcritica, informaticaneutraalgrondbeginsel, blussen, muntenpakken, detectietypen, behanticorkmiddelgroot, perthfilepolicitee, pictograsamsi.

Welke documenten moet u indienen?

Indien u als kansspellen organiseren belastingplichtig bent volgens de Kansspelbelastingwet (KSBW), dan moet u bij Kansspelbelasting een Seizoensmelding doen voordat het seizoen begint waarvoor de kansspelbelasting verschuldigd is. De melding is tevens het startsignaal voor de inning. Als organisator van kansspellen bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van de juiste documenten binnen de gestelde termijn.

De melding wordt gedaan door middel van het formulier ‘Seizoensmelding KSBW‘. Om dit formulier in te vullen, moet u eerst een aangifteregister aanmaken pour voor elke activiteit waarvoor inkomsten uit kansspellen aanwezig zijn. U moet alle informatie invoeren over de soort activiteit en seizoen dat u gaat organiseren. Ook moet elke organisator bijgehouden worde omzettingken op internationaal niveau, voldoen aan alle nationale wetten en in staat zijn om PDF-verslagen en verklaring te leveren bij eventuele verzoek door BZS of andere autoriteit.

U dient ook jaarlijks een Seizoenstoezichtformulier ingevuld in te leveren, datzelfde geld ook voor eindafrekeningen waarop bent verplicht als belastingplichtige die belastingincome geniet vanuit de spelindustrie (bv.: toernooien of promoties). U dient steeds afgerekend belastingrete houd, wat betekent dat u betaaldidbzb(3%), speelveiligheid toeslagen(2%), banque casino roalsoortkost(39%) alsook televisie toeslagen (60% tot maximaal 75%).

Dit kan moeilijk lijken, maar wanneer je weet wat je nodig hebt om alles bij te houde dan bespaart dat veel tijd en moeite later. Neem desnoods contact op met professionele experts zoals accountants of bookkeepers die je kan helpende om je fiscale plichten te begrijpen en naleven tijdens het jaar waarin je actief bent in de spelindustrie.

Hoe wordt kansspelbelasting berekend?

Alle personen en instellingen die geld winnen bij wettelijk toegestane kansspelen in Nederland, zoals het spelen of organiseren van Nederlands loterij, zijn verplicht om kansspelbelasting te betalen. De helft van de belasting (50%) wordt verrekend met de staatsschuld; de andere helft (50%) wordt gebruikt voor overheidsbeleid.

Kansspelbelasting is een vast tarief dat gebaseerd is op wat de winnaar behaalt. Het bedrag is normaal gesproken 20% van alle winsten tussen €454 en €4.535 per materiële prijs of geldprijs; 21% voor materiële prijzen boven €4.535 en 28% voor prijzen boven €20.400. Als een gokker meerdere prijzen wint, worden alle prijzen samengevoegd tot één totaalbedrag. En als hetzelfde gokgericht meerdere keren tijdens hetzelfde kansspel wordt gewonnen, dan worden al deze winstgevallen ook samengevoegd tot één bedrag, ook bekend als heffingsbasis.

Er zijn ook verschillende uitzonderingen waar Kansspelbelasting niet van toepassing is op winstgevallen onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld aan bepaalde sociale groepen of als er minder dan € 554 per individuele materiële prijs of geldprijs wordt verdiend door privépersonen in competities met minimale vergoeding per deelnemer zoals sportwedstrijden of schrijfwedstrijden. Hoewel uw ontmoeigingsrecht kan variëren, zorg er altijd voor dat je je aan alle beloftes houdt en voldoet aan alle vereistens voordat je eindigt met boetes en andere sancties uitkwam passageactie door belastingautoriteitencondities.

Afdrachtvermindering

Veel mensen plaatsen weddenschappen online. Zij houden hun winst of verlies niet bij. Dit betekent dat de Belastingdienst niet weet of er winst is gemaakt. Daarom is er Kansspelbelasting geïntroduceerd.

Kansspelbelasting is een afdrachtvermindering voor winst uit kansspelen. In deze paragraaf gaan we dieper in op de afdrachtvermindering en andere relevante info:

 • Wat is Kansspelbelasting?
 • Wat zijn de voorwaarden voor Kansspelbelasting?
 • Wat is de vermindering van de afdracht?
 • Wat is de verplichting van de speler?

Wat is een afdrachtvermindering?

Afdrachtvermindering (AR) is een belastingmechanisme waarbij kansspelvergunninghouders de kansspelbelasting die op hun inkomsten wordt geheven, kunnen verlagen. De verminderde belasting wordt bepaald door individuele criteria voor elke regio. AR heeft als doel om bepaalde activiteiten te helpen bij de subsidiëring van commerciële exploitantencasino’s door vaste of variabele belastingreducties toe te passen, afhankelijk van de opbrengsten uit kansspeloperaties.

Om het AR te ontvangen, moet een bedrijf voldoen aan alle lokale wettelijke vereisten, waaronder financiële verslaglegging, loonadministratie en overige openingsvereisten. Ook moet het bedrijf aan andere specifieke criteria voldoen die zijn gesteld door de betreffende regio – vaak moet er eerst een licentie worden aangevraagd voordat men in aanmerking kan komen voor AR.

Voor alle bedrijven binnen de branche is AR geïndividualiseerd in functie van hun omzet en rentabiliteit. Er zijn meestal hogere reducties beschikbaar voor zaken met hoge gastvolumes en die operationeel economisch meer succesvol zijn. Terugbetalingstermijnen variëren over het algemeen tussen 3 en 6 maand na ontvangst van facturen/rekeningnummers, maar er kan ook rechtstreeks worden betaald in cash of op creditbasis direct nadat alle vereiste documentatie is ingediend bij de relevante autoriteit – zoals overeengekomen in overeenkomsten tussen exploitantencasino’s en staatslotterijbureau’s en respectieve vergunningaanvragers.

Waakzaamheid is geboden met betrekking tot dit mechanische framework dat fundamenteel verschilt per locatie rondom de wereld in termen van applicatietermijnprecisie, documenteerrichtlijnen/statusupdates, enzovoort.

Wie heeft recht op een afdrachtvermindering?

Kansspelbelasting wordt geheven op kansspelen en toernooien, zoals autoruntoernooien, straatraden, loterijen, bingo’s en krasloten. Sommige gokkers hebben recht op een afdrachtvermindering: zij hoeven dan minder belasting te betalen dan degenen die helemaal geen recht hebben op vermindering.

De wet bepaalt wie er recht heeft op afdrachtvermindering:

 • Kleine spelers – Deze mensen mogen tot €500 per maand uitgeven aan kansen; als ze minder uitgeven hebben ze recht op een vermindering van 50%.
 • Grote spelers – Deze mensen betalen slechts 7% belasting wanneer ze meer dan €500 per maand uitgeven aan kansen.
 • Middelgrote spelers – Deze groep ligt tussen de twee andere in; zij mogen tot €1000 per maand in gokken steken en ontvangen daarvoor een vermindering van 25%.

Houd er rekening mee dat er meerdere categorieën zijn voor elke groottekegel die vrijgezellend, getrouwd of dat samengesteld is. Als je de juiste formulieren invult om je terugbetaling te claimen of je belastingaangifte te doen, dan kan eindigen met eenzelfde bedrag aan jaarlijkse besparing als je dit jaar gaat gokken.

Hoe kunt u een afdrachtvermindering aanvragen?

De Kansspelbelastingwet 2020 stelt maximaal 25% gewone winstvermindering toe op verliezen die zijn gemaakt bij kansspelen zoals het gokken in een casino, lotto-uitzendingen of andere weddenschappen. Om in aanmerking te komen voor een afdrachtvermindering moet u de volgende vereisten voldoen:

 • U moet eerst bewijs overleggen van wie u bent en dat u recht hebt op uw verdiend inkomen.
 • Vermeld alle winsten die u hebt gemaakt bij de verschillende kansspelactiviteiten die in de Kansspelbelasting 2020 zijn genoemd.
 • Verstrek duidelijk informatie over de verliezen die er zijn geleden gedurende het boekingsjaar. Dit kan worden bevestigd door documentatie, rekeninguitdraai of bankafschriften.
 • Demonstreer dat betaling correct is ingediend aan de belastingadministratie met bevestigingsdocumentatie.
 • Voeg duidelijk bewijs toe van welke activiteit je meer verliesgericht dan winstgericht was.

Houd er rekening mee dat als u te maken krijgt met eerdere onregelmatigheden geassocieerd met het declareren van belastingvermindering op verliezen die zijn gemaakt bij kanspellonen, dit waarschijnlijk mogelijk niet gunstig is als gevolg hiervan kan worden benaderd voor audit door de belastinginspecteur.

Kansspelbelasting betalen

Kansspelbelasting, een belasting op kansspellen, kan voor sommige spelers gelden. Het is belangrijk deze regels en tarieven te kennen.

We gaan hier dieper in op de kansspelbelasting en de manieren om deze belasting te betalen:

Hoe kunt u kansspelbelasting betalen?

Als u als Nederlander regelmatig kansspelspellen speelt, moet u kansspelbelasting betalen. Jaarlijks is de kansspelbelasting 15% van de winst die u hebt gemaakt en wordt geïnd door Belastingdienst.

Gokprijzen vallen onder inkomstenbelasting en moeten daarom meegenomen worden bij de belastingaangifte. Alle prijzen die meer dan € 454,50 bedragen, worden aan gewone inkomstenbelasting onderworpen. Alle prijzen beneden deze drempel hoeven bij uw reguliere belastingaangifte niet vermeld te worden. Alles boven de drempel zal met een tarief van 36,55% belast worden.

U moet ook rekening houden met eisen aan uw recordkeeping: alle winst- en verliesgegevens moet 24 maanden bewaard blijven ter controle door Belastingdienst. Bewaar facturen, bonnetjes van bank geldopnames (wanneer je geld verloor), overboeking bevestigingen etcetera allemaal in dat geval nauwkeurig vast in case inspecteurs iets willen.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Kansspelbelasting is de belasting die wordt geheven op het winnen van geldprijzen bij kansspelen. De Nederlandse Belastingdienst bepaalt de lokale belastingssnelheden en verzamelt het geld dat door kansspelers wordt betaald.

Kansspelbelasting is een vorm van directe belasting, waarbij de speler direct aan de Belastingdienst betaalt. Sommige jurisdicties heffen meer of minder belasting afhankelijk van het land en hoeveel u wint. U kunt ervan uitgaan dat als u meer dan € 449 per jaar verdient, deelnemer bent aan een spel met een hogere potentiële winst en/of uw winst boven dit bedrag bij een evenement met één pot ligt, u 50% terug zal betalen aan kansspelbelasting in Nederland.

Als je meer dan € 449 verdiend bij online weddenschappen en/of loterijspellen in Nederland, moet je je inkomen aangeven bij de Belastingdienst voordat je betaling kan worden voltooid. U kunt dan e-commercetransacties die daadwerkelijk plaatsvinden declareren via hun salarisadministratie systeem of via hun vereenvoudigde procedure, waarbij transacties niet langer dan € 50 euro alleen wetten op basis van bewijs van legitimatie voor toegang tot persoonlijk identificatiegegevens van werknemers met betaalde spelservices moeten worden bewaard.

Naast omschrijving, directe betaling naar de Nederlandse staatskas doorgestuurd door ​​het online platform moet plaatsvinden voor transactiegedrag excessief boven € 50 euro – in overeenstemming met tussenkracht normalisatievoortekening bedrijfsregistratie certificering (MetCert) antwoordendg overheid norm procedures in line met toepasselibek jog regulations ​(GBD0 03/128 2021) gericht op tegenstroming fraudulantielverkopen en misbruikte financiële afhandelingmethodes gevoed door ‘opportunistic besteedbare’ derivatenquanta getransponeerd door statslening private intrestabstractor financiersystemsaandrijving facility (SEAL).

Wat gebeurt er als u de kansspelbelasting niet betaalt?

Er zijn verschillende consequenties voor het niet betalen van de kansspelbelasting. Ten eerste wordt er een houdbaarheidsverklaring (warrant) afgegeven waarmee het ministerie van Financiën uw bankrekeningen en andere financiële activa kan blokkeren. Daarnaast zal er alsnog belasting geheven worden met rente en boete, wat kan leiden tot aanzienlijke extra kosten.

Wanneer de ingehouden kansspelbelasting niet binnen 3 maanden na het einde van het aangiftetijdvak binnengekomen is, dan wordt er ook over dat bedrag een naheffingsaanslag opgelegd door de Belastingdienst. Er komt ook 5% administratieve boete bovenop het openstaande bedrag en eventuele rente.

Omdat de financiële gevolgen voor zowel uzelf als uw onderneming zo vergaand kunnen zijn is het belangrijk om regelmatig uw administratie te controleren en ervoor te zorgen dat alle verschuldigde bedragen tijdig betaald worden. Het nabewerken bij te late betaling is veel moeilijker, dus handel op tijd om financiële problemen te voorkomen!

Fiscale voordelen

Kansspelbelasting is een belasting die landen op winsten uit kansspelen zoals casinospelen en loterijen heffen. Het is een manier om belastinggeld te verzamelen voor de regering. Als je vaak deelneemt aan kansspelen, is het belangrijk dat je je bewust bent van de fiscale voordelen.

Laten we eens kijken hoe je deze voordelen kunt benutten:

Wat zijn de fiscale voordelen van kansspelbelasting?

Kansspelbelasting stelt specifieke partijen in staat om de kosten voor kansspelen te verminderen. De belasting dient als een bron van inkomsten voor de regering en helpt bij het bestrijden van illegale kansspelactiviteiten. Het kan ook een heel nuttig hulpmiddel zijn voor mensen die belangrijke financiële beslissingen moeten nemen, zoals het investeren van hun geld of aankopen doen.

Kansspelbelasting is gerelateerd aan verschillende factoren zoals de algemene wetgeving van de specifieke staat waarin iemand woont, of ruimtevorming in plezier-industrieën. De meeste staten vereisen dat er een bepaald minimum-inkomen wordt betaald alvorens iemand kwalificeert voor fiscale voordelen. In sommige staten is er ook beperkte ruimte om minder dan de minimumvereiste uitgaven te dooen en nog steeds op fiscale lening slapende kansen te benutten.

Andere mogelijkheden die vaak aangebodon worde door stat governors cq lokale autoriteitnen zezen oa uitstraksken en subsidies voor bedrifjpensempsnelhedden. Ondersteuning kan ook word aangebodien over eindstondntaken om maoeleleni ke te helpnen participeren met nuttige gamelactiviteitnen, vergelijkbaar met sportevenementeen ot ander soort activiteiledn Die organisaros ter bevordering van onderwjiiskundige, sociale of andere werkzaamhiedn mogelinlees maken voor aandeelnemers..

Waarschuwing: Kanssplebetlaating kan variërien tussen talende provincies of landgen, daarom radadivchabry wegtuigen verantwoordzeaunnels wilkomenicgebruik maalkn ladsonani diesecifice informaidon meestaaaruudekinrng vestigen Als u meer wilt wetfenover leemloalsovoordeeln..

Welke kosten komen in aanmerking voor aftrek?

De Belastingdienst vermeldt specifiek wat kosten in aanmerking komen voor aftrek bij het betalen van kansspelbelasting. Hierbij worden onder meer rekening meegehouden de exploitatie-, rente- en belastingkosten, administratie- en boekhoudkosten, algemene promo tie- en reclameuitgaven, schoonmaakkosten en andere exploitatie-uitgaven die direct gerelateerd zijn aan het bedrijf.

Ook mogen uitgewisselde waardepapieren, inspanningen voor ondersteunende administratieve systeemontwikkeling, zakelijke diensten, beveiligingsdiensten (waaronder face-to-face controles), evenementorganisatie-, IT-, network-, bonussen voor personeelsleden die betrokken zijn bij regulerings of compliancemateries. Hetzelfde geldt voor professionele programmatuurinspanning om te adviseren over dergelijke materies.

Daarnaast heffen de meeste landen ook belasting op investeringen. Dit betekent dat onze klant eerst recht heeft op een aftrekpost voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan met een investeerprogramma. Als de investeringen worden verhandeld in verschillende landen waarvoor naast de lokale legitimering ook kansspelbelasting moet worden betaald per jurisdictie, mogen de hieruit voortvloeiende kost post ook worden afgetrokken wanneer ze gewaarmerkt of gelicentierd door elke jurisdictie waarin ze actief zijn. De mate waarin investeringsaftrekken mogelijk zijn verschilt van land tot land.

Hoe kunt u de fiscale voordelen van kansspelbelasting maximaliseren?

Voor spelers die geïnteresseerd zijn in het maximaliseren van hun fiscale voordelen, zijn er een aantal strategieën om te overwegen.

 • Ten eerste is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle relevante belastingvoordelen voor kansspelbelasting. Het is dan ook een goed idee om de bepalingen van de Belastingdienst volledig te begrijpen alvorens uw inkomsten en aftrekposten te beoordelen. Als u ervan uitgaat dat u wellicht recht heeft op sommige specifieke inkomensaftrekken die betrekking hebben op kansspelbelasting, is het raadzaam om dit direct bij de Belastingdienst te verifiëren.
 • Daarnaast kunnen sommige spelers baat hebben bij continuering van hun speelsessies bij verschillende gokfaciliteiten tijdens verschillende tijden of dagen. Hoewel dit niet heel erg vereist is, helpt dit mogelijk in termen van de algehele winstmarges en kan het verzekeren dat spelers eerdere winsten behouden ongeacht de eventuele verliezen die daarna volgen.
 • Tenslotte kan ook gezegd worden dat gokers met grotere bankrolls misschien wel meer profiteren van fiscale voordelen dan spelers met smaller budgetten daarvoor doorgaans nauwkeuriger naar kansen moet zoeken en vaak meer wordt geconfronteerd met grotere schommeling in hun bankroll en vordering op de langere termijn.

Veel Gestelde Vragen

Q1: Hoe wordt kansspelbelasting berekend?

A1: De kansspelbelasting wordt berekend op basis van de netto-opbrengst van het spel. De netto-opbrengst is het bedrag dat de speler heeft gewonnen, minus de inzet. De belasting bedraagt 29% van de netto-opbrengst.

Q2: Is kansspelbelasting van toepassing op alle kansspelen?

A2: Nee, alleen op kansspelen waarvoor een vergunning is verleend door de Kansspelautoriteit.

Q3: Hoe wordt de kansspelbelasting betaald?

A3: De kansspelbelasting moet binnen 8 weken na afloop van het kalenderjaar worden betaald. De belasting kan worden betaald met een bankoverschrijving of met een creditcard.

Kansspelbelasting Kansspelbelasting is een verplichte belasting voor winst bij kansspelen. In veel landen moet je deze belasting betalen aan de overheid. In dit artikel focussen we op Nederland. We gaan kijken naar de verschillende kansspelbelastingen en de gevolgen daarvan voor winnaars. Wat is kansspelbelasting? Kansspelbelasting is een belasting die casino’s en andere kansspelondernemingen betalen aan […]

Post Tags :

Recent Post

Follow Us